Vi söker erotikförfattare som vill bygga ett författarskap i eget namn eller under pseudonym – är du den vi söker?


En antagen novell publiceras i audio- och epub-format och kommer att finnas hos alla större återförsäljare och hos streamingtjänsterna Storytel, Bookbeat, Bokus Play och Nextory, och vi marknadsför den i sociala medier och nyhetsbrev.

Har du planer på att skriva en serie? Normalt antar vi då minst tre noveller åt gången, och villkoren är att författaren investerar i sin utgivning och därmed får 70% av nettot i royalty.

Observera att vad avser audioversionen bygger upplägget på att förlagets produktionspartner tar en del av produktionskostnaden och i gengäld erhåller en del av bruttot. Vid beräkning av nettovinsten ovan är det endast vad förlaget faktiskt erhåller efter detta avdrag som är royaltygrundande. Avräkning sker halvårsvis.